Våra tjänster är fyllda med

inspiration, kreativitet, kunskap och glädje.

Vi fokuserar på action och lönsamhet i vår arbete med att hitta

din väg till en hållbar utveckling.

Workshop

Workshop är ett format som skapar inspiration, engagemang och nyfikenhet.

I varje workshop vi leder uppstår det innovationer som är lönsamma och hållbara.

Temaförslag

Omställning Agenda 2030

Hållbarhetsmål nästa år

Miljöpåverkan nu och sen

Våra utbildningar är lärorika, inspirerande och de skapar engagemang.

Våra förläsare brinner för hållbarhet och att dela med sig av sin kunskap.

Temaförslag

Agenda 2030s betydelse

Miljövetenskapens grunder

Miljöbalkens grunder

Hållbar matproduktion

Vi är hållbarhetsexperter som värdesätter att skapa lönsamhet på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi fokuserar på action! 

Roller vi kan bemanna

Miljöchef

Miljöspecialist

Hållbarhetschef

Hållbarhetsutvecklare

Våra hållbarhetsutvecklare sätter ihop en strategi där resurser, miljö och förtjänst samspelar för att uppnå en lönsam hållbar utveckling i ditt företag.

En strategi med fokus på action!

Verktyg vi använder

Workshop

Rådgivning

Dokumentation

Hållbarhetsstrategi
Bemanning

Våra miljöspecialister utför miljövarudeklarationer (EPD) på de flesta produkter inom byggbranschen. 

Alla EPDer vi gör tredjepartsverifieras.

Standarder som vi uppfyller

ISO 14025:2010
ISO 14040:2006
ISO 14044:2006
EN 15804 + A2:2019
EN 16757:2017

Våra miljöspecialister utför livscykelanalyser (LCA) på de flesta produkter inom byggbranschen. 

Om kunden önskar kan våra LCAer tredjepartsverifieras.

Standarder som vi uppfyller

ISO 14025:2010
ISO 14040:2006
ISO 14044:2006
EN 15804 + A2:2019
EN 16757:2017

Livscykelanalys
Miljövarudeklaration
Utbildning