Via 2030 är ett företag som är mån om att just du ska finnas kvar på marknaden i framtiden.

Enda vägen att gå är via hållbar utveckling precis som våra kunder gjort!

logotyp-matgille-1.jpg

Uppdrag

Vi stöttar företag som är kopplade till Hallands Matgille med vår expertis inom livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling.

Värdehemtagning

De har expertis inom livsmedelslagstiftning och myndighetsutövning som de inte hade fått utan oss.

Det ger en trygg utveckling för de företag som är kopplade till Hallands Matgille.

HH_color_small.jpg

Uppdrag

Vi är föreläsare på och kursansvariga för hela högskolans utbildningspaket Miljöskydd 30 hp som framtida miljöinspektörer deltar i.

Värdehemtagning

Vår expertis inom miljötillsyn och miljölagstiftning ger en utbildning rik på verklighetsförankring.

 

Det ger deltagarna kunskaper som krävs för deras framtida yrke som miljöinspektör. 

cafeuh_0.png

Uppdrag

Skapa en utbildningsfilm om hur de kan minska på matsvinnet i sin verksamhet.

Filmen blev en del av personalens kunskapsutveckling under Corona-pandemin.

Värdehemtagning

Deras personal fick värdefull kunskap om hur just de kan minska på sitt matsvinn. 

Isobetong.png

Uppdrag

Skapa ett starkt och trovärdigt miljöarbete.

 

Vi byggde deras miljöledningssystem och  miljöfunktion.

 

Vi skapade en livscykelanalys och miljövarudeklaration med tredjepartsverifiering. 

Värdehemtagning

De fick ett miljöarbete med teamkänsla med fokus på action.

Vinner upphandlingar med större aktörer.